Publications in Slovene

Published Academic Papers in Slovene Language

SICRIS ID: 40246  / ARRS Raziskovalec:  53134

 

Modic, D., & Lea, S. E. G. (2011). Kako nevrotične so žrtve prevar: velikih pet in medmrežne prevare. Paper presented at the 4. Konferenca kazenskega prava in kriminologije 2011, Bled, Slovenija. PDF
Modic, D. (2010). Nigerijska prevarantska pisma. In A. Završnik (Ed.), Kriminaliteta in tehnologija : kako racunalniki spreminjajo nadzor in zasebnost, ter kriminaliteto in kazenski pregon? (Vol. 1). Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. PDF
Modic, D. (2007). Posegi v virtualno telo. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 58(3), 297-301. PDF
Modic, D. (2007). Novodobni prodajalci megle ali kako priti do nezakonitega zaslužka preko kraje oziroma potvarjanja virtualne identitete. In R. Salecl (Ed.), Kiberkriminaliteta - pojav novih kaznivih dejanj (Vol. 151, pp. 11). Ljubljana, SI: Institute of Criminology at the Faculty of Law Ljubljana. PDF
Modic, D. (2007). Novodobne žrtve - raziskava viktimizacije v virtualnih skupnostih. In R. Salecl (Ed.), Kiberkriminaliteta - pojav novih kaznivih dejanj (Vol. 151, pp. 8). Ljubljana, SI: Institute of Criminology at the Faculty of Law Ljubljana. PDF
Modic, D. (2006). Odklonskost v virtualnih skupnostih [Magistrsko delo]. University of Ljubljana, Ljubljana, SI. PDF
Modic, D. (1999). ABC Foucaulta [Diplomsko delo]. University of Ljubljana, Ljubljana, SI. PDF

 

 

 

 

 

Conferences, talks, presentations in Slovene

Modic, D. (2010). Podiplomski študij v tujini. Prezentacija. Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani. Pridobljeno s spleta: http://david.rodbina.org/sites/default/files/ModicD.stud_tujina.pptx